Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rasens Historia

Eurasiern är en ganska ny ras i Sverige, en vacker och tilltalande spets

Eurasiern är en medelstor, harmonisk byggd hund av spetstyp med kilformat huvud.

Den har visat sig vara en idealisk familjehund p.g.a. sitt lugna sätt och passar bra in i alla vardagliga situationer.

Eurasiern är en av våra yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom initiativ av Julius Wipfel i Tyskland,

lärjunge till Konrad Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel mellan befintliga raser.

Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas.

Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet.

Detta åstadkom man genom att para en Wolfspitztik med en Chow-chow hane.

Med rasen, som senare kom att kallas Wolf-Chow, var avsikten att Chow-chowen skulle lämna sin enmanshundskaraktär och

Wolfspitztiken sin anatomiska sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman.

SAMOJEDHUNDEN BIDROG MED SIN ELEGANS

Man parade sedan in Samojeden och med detta fick rasen en större elegans i kroppsbyggnaden och i rörelsemönstret och en större fertilitet. Genom inblandningen av Samojeden blev namnet Wolf-Chow inte längre rättvisande och rasen blev då omdöpt till Eurasier.

Namnet hänvisar till härkomsten av ursprungsraserna:Wolfspitz från Europa och Chow-chow och Samojed från Asien.

I sin bok om Eurasier skriver Julius Wipfel följande om sitt avelsmål:

"Den skall vara av polarhundstyp med vackra attraktiva färger och med sin attraktiva uppenbarelse vara tillräckligt skild från

andra raser och med en behaglig, till våra förhållanden anpassad mentalitet".

SUND OCH FUNKTIONELL

Eftersom man som avelsmål i första hand hade satt en sund funktionell kroppsbyggnad och en speciell mentalitet,

så valde man inte ut några särskilda färger och strök endast vit, vitfläckig och leverbrun ur

rasstandarden. Någon särskild grund för att ta bort just dessa färger fanns egentligen inte.

De flesta av dagens raser blev till på samma grunder som Eurasiern - fast för ca 100 år sedan.

Den första Eurasiern kom till Sverige så sent som 1994.

Det finns idag cirka 23 aktiva uppfödare av rasen här i Sverige,

och från år 1994 och till mars 2008 har ca 1180 hundar registrerats enligt SKK avelsdata.

1973 blev Eurasiern erkänd av FCI.