Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Valptest

Valparna ska helst testas vid sju veckors ålder. De är skilda från syskon och mamma på ett område som är nytt för dem och relativt störningsfritt.

Det är minst risk för mänskliga fel, eller att valparna blir påverkade om testet sköts av en för dem främmande person så i detta fall var det min

vän Madde Lidebrandt som höll i det hela (och hon har inte träffat valparna innan detta test).

Tillgänglighet

Syfte: Grad av social självständighet eller beroende.

Valpen sätts i testområdet, testpersonen sitter på knä och lockar på valpen.

1. Kommer villigt, hög svans, hoppar och biter i händerna

2. Kommer villigt, hög svans, slår med tassarna, slickar händerna

3. Kommer villigt, hög svans

4. Kommer försiktigt, hög svans

5. Kommer försiktigt, låg svans

6. Kommer inte alls

Följa Efter

Syfte: Grad av följsamhet, eller inte visar självständighet.

Testpersonen reser sig och går från valpen.

1. Följer villigt, hög svans, hoppar och biter i fötterna

2. Följer villigt, hög svans, går runt fötterna

3. Följer villigt, hög svans

4. Följer försiktigt, hög svans

5. Följer försiktigt, låg svans

6. Följer inte alls 

Fasthållning

Syfte: Grad av dominans. Hur stress accepteras då valpen är fysiskt socialt dominerad.

Testpersonen sätter sig och lägger valpen på rygg. Valpen hålls fast med fast hand i 30 sekunder.

1. Kämpar våldsamt, biter och morrar

2. Kämpar våldsamt

3. Avslappnad, kämpar inte

4. Kämpar, dämpar sig, slickar

5. Kämpar inte, slickar händerna

6. Stel, kämpar inte

Social dominans

Syfte: Grad av social dominans. Kanske försöker dominera genom att hoppa upp eller gå därifrån.

Valpen är stående, testpersonen stryker valpen från huvudet till svansen till en tydlig definerbar reaktion är tydlig.

1. Hoppar, slår med tassarna, biter, morrar

2. Hoppar, slår med tassarna

3. Kryper intilll testledaren och försöker slicka denne i ansiktet

4. Vrider sig, slickar på händerna

5. Rullar över på rygg, slickar händerna

6. Går bort och håller sig borta

Lyftning

Syfte: Grad av accepterad dominans över mark medan den är ur funktion.

Håll händerna med handflatorna under valpens mage och lyft valpen över golvet i 30 sekunder.

1. Kämpar våldsamt, biter och morrar

2. Kämpar våldsamt

3. Avslappnad, kämpar inte

4. Kämpar, dämpar sig, slickar

5. Kämpar inte, slickar händerna

6. Stel, kämpar inte

Bytesintresse

Syfte: Grad av villighet att samarbeta med människor.

Testledaren fångar valpens intresse med en ihopknycklad papperstuss som kastas iväg en meter framför valpen.

1. Jagar föremålet, plockar upp och springer iväg

2. Jagar föremålet, står över objektet, kommer inte tillbaka

3. Jagar objektet och kommer tillbaka med objektet till testledaren

4. Jagar objektet men kommer inte tillbaka med objektet

5. Jagar inte föremålet 

Smärtkänslighet

Syfte: Grad av känslighet vid beröring

Testpersonen håller valpens tass och klämmer med tumme och pekfinger mellan två av valpens tår. Ökar trycket jämt medan du sakta

räknar till tio. Avbryts när valpen drar undan tassen av obehag.

1. Räknar till 8-10 innan respons

2. Räknar till 6-7 innan respons

3. Räknar till 5-6 innan respons

4. Räknar till 3-4 innan respons

5. Räknar till 1-2 innan respons

Nyfikenhet

Syfte: Grad av respons till obekant sak.

Ett snöre knyts runt en handduk och dras ryckvis över golvet bort från valpen.

1. Tittar, angriper, biter a

2. Tittar tar upp den skäller

3. Tittar nyfiket, går fram för att undersöka

4. Tittar, skäller, svansen mellan benen

5. Hoppar undan, gömmer sig

6. Tittar nyfiket

Ljudkänslighet

Syfte: Grad av känslighet för ljud.

(Primitiv metod för av göra dövhet)

Valpen placeras cirka en meter från testledaren som gör ett skarpts ljud, handklapp.

1. Lyssnar, lokaliserar, går mot ljudet, skäller

2. Lyssnar, lokaliserar, skäller

3. Lyssnar, nyfiken, går mot ljudet

4. Lyssnar, lokaliserar

5. Ryggar, går sedan mot, undersöker

6. Kryper ihop, drar sig undan, gömmer sig

7. Ignorerar ljudet, inget intresse

Resultat

Zenzi - Nyfiken, vill gärna tillbaka till testledaren och gosa i knät

Zacco - Lugn och stabil, lite trött under testet

Zorro - Busig, pigg & alert, vill gärna leka med testledaren

Ztorm - Lekfull, mycket vilja, kikar ett par gånger mot dörren där matte finns

Zingo - Lugn & harmonisk, nyfiken

Zimba - Bestämd pojk som vet vad han vill, nyfiken & gosig

Recent Photos

Recent Blog Entries

by Linda Hagelvik | 0 comments
by Linda Hagelvik | 41 comments
by Linda Hagelvik | 0 comments