Subtitle

                                                                                                        Valptest

Valparna ska helst testas vid sju veckors ålder. De är skilda från syskon och mamma på ett område som är nytt för dem och relativt störningsfritt.
Det är minst risk för mänskliga fel, eller att valparna blir påverkade om testet sköts av en för dem främmande person så i detta fall var det min
vän Madde Lidebrandt som höll i det hela (och hon har inte träffat valparna innan detta test).

 

Tillgänglighet
Syfte: Grad av social självständighet eller beroende.
Valpen sätts i testområdet, testpersonen sitter på knä och lockar på valpen.

1. Kommer villigt, hög svans, hoppar och biter i händerna
2. Kommer villigt, hög svans, slår med tassarna, slickar händerna
3. Kommer villigt, hög svans
4. Kommer försiktigt, hög svans
5. Kommer försiktigt, låg svans
6. Kommer inte alls

 

Följa Efter
Syfte: Grad av följsamhet, eller inte visar självständighet.
Testpersonen reser sig och går från valpen.

1. Följer villigt, hög svans, hoppar och biter i fötterna
2. Följer villigt, hög svans, går runt fötterna
3. Följer villigt, hög svans
4. Följer försiktigt, hög svans
5. Följer försiktigt, låg svans
6. Följer inte alls 

 

Fasthållning
Syfte: Grad av dominans. Hur stress accepteras då valpen är fysiskt socialt dominerad.
Testpersonen sätter sig och lägger valpen på rygg. Valpen hålls fast med fast hand i 30 sekunder.

1. Kämpar våldsamt, biter och morrar
2. Kämpar våldsamt
 
3. Avslappnad, kämpar inte
4. Kämpar, dämpar sig, slickar
5. Kämpar inte, slickar händerna
6. Stel, kämpar inte

 

Social dominans
Syfte: Grad av social dominans. Kanske försöker dominera genom att hoppa upp eller gå därifrån.
Valpen är stående, testpersonen stryker valpen från huvudet till svansen till en tydlig definerbar reaktion är tydlig.

1. Hoppar, slår med tassarna, biter, morrar
2. Hoppar, slår med tassarna
3. Kryper intilll testledaren och försöker slicka denne i ansiktet

4. Vrider sig, slickar på händerna
5. Rullar över på rygg, slickar händerna
6. Går bort och håller sig borta 

 

Lyftning
Syfte: Grad av accepterad dominans över mark medan den är ur funktion.
Håll händerna med handflatorna under valpens mage och lyft valpen över golvet i 30 sekunder.

1. Kämpar våldsamt, biter och morrar
2. Kämpar våldsamt

3. Avslappnad, kämpar inte
4. Kämpar, dämpar sig, slickar
5. Kämpar inte, slickar händerna
6. Stel, kämpar inte

 

Bytesintresse
Syfte: Grad av villighet att samarbeta med människor.
Testledaren fångar valpens intresse med en ihopknycklad papperstuss som kastas iväg en meter framför valpen.

1. Jagar föremålet, plockar upp och springer iväg
2. Jagar föremålet, står över objektet, kommer inte tillbaka
3. Jagar objektet och kommer tillbaka med objektet till testledaren
4. Jagar objektet men kommer inte tillbaka med objektet
5. Jagar inte föremålet 

 

Smärtkänslighet
Syfte: Grad av känslighet vid beröring
Testpersonen håller valpens tass och klämmer med tumme och pekfinger mellan två av valpens tår. Ökar trycket jämt medan du sakta
räknar till tio. Avbryts när valpen drar undan tassen av obehag.

1. Räknar till 8-10 innan respons 
2. Räknar till 6-7 innan respons
3. Räknar till 5-6 innan respons

4. Räknar till 3-4 innan respons
5. Räknar till 1-2 innan respons

 

Nyfikenhet
Syfte: Grad av respons till obekant sak.
Ett snöre knyts runt en handduk och dras ryckvis över golvet bort från valpen.

1. Tittar, angriper, biter a
2. Tittar tar upp den skäller
3. Tittar nyfiket, går fram för att undersöka
4. Tittar, skäller, svansen mellan benen
5. Hoppar undan, gömmer sig
6. Tittar nyfiket

 

Ljudkänslighet
Syfte: Grad av känslighet för ljud.
(Primitiv metod för av göra dövhet)
Valpen placeras cirka en meter från testledaren som gör ett skarpts ljud, handklapp.

1. Lyssnar, lokaliserar, går mot ljudet, skäller
2. Lyssnar, lokaliserar, skäller
3. Lyssnar, nyfiken, går mot ljudet

4. Lyssnar, lokaliserar
5. Ryggar, går sedan mot, undersöker
6. Kryper ihop, drar sig undan, gömmer sig
7. Ignorerar ljudet, inget intresse

 

Resultat

Zenzi - Nyfiken, vill gärna tillbaka till testledaren och gosa i knät
Zacco - Lugn och stabil, lite trött under testet
Zorro - Busig, pigg & alert, vill gärna leka med testledaren
Ztorm -  Lekfull, mycket vilja, kikar ett par gånger mot dörren där matte finns
Zingo - Lugn & harmonisk, nyfiken
Zimba - Bestämd pojk som vet vad han vill, nyfiken & gosig

 


Nyfikenhet
Syfte: Grad av respons till obekant sak.
Ett snöre knyts runt en handduk och dras ryckvis över golvet bort från valpen.

1. Tittar, angriper, biter
2. Tittar tar upp den skäller
3. Tittar nyfiket, går fram för att undersöka
4. Tittar, skäller, svansen mellan benen
5. Hoppar undan, gömmer sig
6. Tittar nyfiket

 

Ljudkänslighet
Syfte: Grad av känslighet för ljud.
(Primitiv metod för att avgöra dövhet)
Valpen placeras cirka en meter från testledaren, som gör ett skarpt ljud. handklapp.

1. Lyssnar, lokaliserar, går mot ljudet, skäller
2. Lyssnar, lokaliserar, skäller
3. Lyssnar, nyfiken, går mot ljudet
4. Lyssnar, lokaliserar
5. Ryggar, går sedan mot, undersöker
6. Kryper ihop, drar sig undan, gömmer sig
7. Ignorerar ljudet, inget intresse

 

 

Nyfikenhet
Syfte: Grad av respons till obekant sak.
Ett snöre knyts runt en handduk och dras ryckvis över golvet bort från valpen.

1. Tittar, angriper, biter
2. Tittar tar upp den skäller
3. Tittar nyfiket, går fram för att undersöka
4. Tittar, skäller, svansen mellan benen
5. Hoppar undan, gömmer sig
6. Tittar nyfiket

 

Ljudkänslighet
Syfte: Grad av känslighet för ljud.
(Primitiv metod för att avgöra dövhet)
Valpen placeras cirka en meter från testledaren, som gör ett skarpt ljud. handklapp.

1. Lyssnar, lokaliserar, går mot ljudet, skäller
2. Lyssnar, lokaliserar, skäller
3. Lyssnar, nyfiken, går mot ljudet
4. Lyssnar, lokaliserar
5. Ryggar, går sedan mot, undersöker
6. Kryper ihop, drar sig undan, gömmer sig
7. Ignorerar ljudet, inget intresse

 

 

Nyfikenhet
Syfte: Grad av respons till obekant sak.
Ett snöre knyts runt en handduk och dras ryckvis över golvet bort från valpen.

1. Tittar, angriper, biter
2. Tittar tar upp den skäller
3. Tittar nyfiket, går fram för att undersöka
4. Tittar, skäller, svansen mellan benen
5. Hoppar undan, gömmer sig
6. Tittar nyfiket

 

Ljudkänslighet
Syfte: Grad av känslighet för ljud.
(Primitiv metod för att avgöra dövhet)
Valpen placeras cirka en meter från testledaren, som gör ett skarpt ljud. handklapp.

1. Lyssnar, lokaliserar, går mot ljudet, skäller
2. Lyssnar, lokaliserar, skäller
3. Lyssnar, nyfiken, går mot ljudet
4. Lyssnar, lokaliserar
5. Ryggar, går sedan mot, undersöker
6. Kryper ihop, drar sig undan, gömmer sig
7. Ignorerar ljudet, inget intresse

 

 

Members Area

Recent Photos

Recent Blog Entries

by Linda Hagelvik | 0 comments
by Linda Hagelvik | 0 comments
by Linda Hagelvik | 0 comments